Oficio N°079 -Solicita lo que indica respecto a situación de NNA residencia Pachakusi Tarapacá.